Warning: Declaration of bi_BreadCrumbWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/customer/www/thaivillage.org/public_html/wp-content/themes/thaivillage/functions.php on line 0
คณะกรรมการและพนักงาน - Thai Village ThaiThai Village Thai

คณะกรรมการและพนักงาน

กลุ่มกรรมการและผู้ร่วมงานของไทยวิลเลจ เป็นอาสาสมัครจากหลายๆที่

คุณลิซ กรรมการในประเทศไทย

คุณลิซเป็นผู้ริเริ่มสร้างโครงการไทยวิลเลจ คุณลิซเติบโตที่ใต้หวันและประเทศไทย และหลังจากจบมหาวิทยาลัยที่อเมริกา คุณลิซได้กลับมาเป็นอาสาสมัครที่ประเทศไทย และได้เริ่มช่วยงานของคิงดอม เวิคเกอร์ในปี 2003 เพื่อช่วยงานพันธกิจในประเทศไทย และในปีนั้นลิซได้ริเริ่มสร้างงานฝีมือให้กับนักศึกษาในโรงเรียนพระคัมภีร์ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในโรงเรียนพระคัมภีร์ และสนับสนุนชุมชนในหมู่บ้านตามความสามารถและวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นเหล่า นั้น และต้องการเห็นพวกเขามีรายได้ผ่านทางงานฝีมือเหล่านี้ ในปัจจุบัน คุณลิซเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบและประสานงานของไทยวิลเลจในประเทศไทย

คุณแนนซี ประสานงานและจัดจำหน่ายที่อเมริกา

คุณแนนซีเป็นอาสาสมัครช่วยประสานงานของไทยวิลเลจที่อเมริกา คุณแนนซีได้ทำงานเป็นอาสาสมัครในประเทศไทยครั้งแรกกับหน่วยสันติภาพสหรัฐ อเมริกาในประเทศไทย ในปี 1987-1989 และกลับมาเป็นอาสาสมัครกับกลุ่มคิงดอม เวิคเกอร์ในประเทศไทยอีกครั้งในปี 2000 ในช่วงเวลาที่ทำงานในประเทศไทย คุณแนนซีได้เรียนพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย จนสามารถสื่อสารกับคนไทยได้ ตั้งแต่ปี 2004 คุณแนนซีได้เริ่มช่วย ประสานงานและจัดจำหน่ายสินค้าไทยวิลเลจที่อเมริกา

คุณเจน ประธาน และเลขานุการ

คุณเจนเป็นประธานของกลุ่มกรรมการไทยวิลเลจ ตั้งแต่ปี 2008 และเป็นอาสาสมัครช่วยหาสถานที่ในการขายสินค้าของไทยวิลเลจ คุณเจนเคยเป็นอาสาสมัครช่วยงานของคิงดอมเวิคเกอร์ ในประเทศไทย พร้อมกับสามีในปี 2006-2007 ในช่วงเวลานั้นคุณเจนได้ช่วยไทยวิลเลจในการพัฒนาสินค้า สร้างวิสัยทัศน์ให้กับไทยวิลเลจ และเป็นผู้ช่วยในการหาข้อมูลและลงทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิในอเมริกา

คุณจอยซ์ รองประธาน

คุณจอยซ์เป็นรองประธานของกลุ่มกรรมการของไทยวิลเลจตั้งแต่ปี 2008 คุณจอยซ์เริ่มสนใจงานในประเทศไทยมากขึ้น เมื่อลูกสาวมาช่วยงานในคิงดอม เวิคเกอร์ประเทศไทยในปี 2007 และคุณจอยซ์ได้มีโอกาสมาเยี่ยมลูกสาวที่ประเทศไทย และหลังจากนั้นคุณจอยซ์ก็ได้เริ่มมีส่วนช่วยขายสินค้าของไทยวิลเลจ และประสานงานด้านการขายให้กับผู้ที่สนใจในหลายๆที่ที่อเมริกา คุณจอยซ์มีความสุขในการช่วยขาย และช่วยสนับสนุนพันธกิจคริสเตียนในหลายๆประเทศ

คุณเคที่ ผู้จัดการด้านสินค้า และพัฒนาโปรแกรม

คุณทิม เป็นอาสาสมัครในตำแหน่งเหรัญญิกของกลุ่มกรรมการของไทยวิลเลจ ตั้งแต่มีกลุ่มกรรมการในปี 2008 เขาเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน และเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนงานเชิงกลยุทธิ์และโปรแกรมที่ไทย วิลเลจสนับสนุน

คุณ นอร่า พัฒนาสินค้า

คุณนอร่าเริ่มต้นช่วยงานไทยวิลเลจตั้งแต่ช่วงแรกของการริเริ่มสร้างไทยวิลเล จในช่วงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ คุณนอร่าเริ่มต้นรับใช้กับสามีที่ประเทศใต้หวัน และปัจจุบันนี้รับใช้อยู่ที่ประเทศไทย คุณนอร่าเป็นอาสาสมัครช่วยในงานไทยวิลเลจในการออกแบบคิดค้นสินค้าใหม่ๆ สอนเย็บผ้า หนุนใจผู้ร่วมงานและอธิษฐานเผื่องานไทยวิลเลจ

คุณเจด ผู้แปล

คุณเจดมาจากภาคใต้ของประเทศไทย คุณเจดเป็นอาสาสมัครช่วยงานไทยวิลเลจในปี 2009 เจดเป็นผู้ช่วยแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ออกแบบสินค้า ทำงานฝีมือและเป็นผู้นำช่วยในบางโปรแกรมของงานฝีมือ

คุณพริ้ง ผู้จัดการการตัดเย็บ

พริ้งเติบโตในหมู่บ้านบนดอยสุเทพ เชียงใหม่ พริ้งได้เข้ามาเรียนด้านการเย็บผ้าในวิทยาลัยอาชีวะศึกษา หลังจากจบที่นั้นพริ้งก็เริ่งหางานทำ งานส่วนใหญ่จะเป็นงานในโรงงานที่ต้องใช้เวลาทำงานหลายชั่วโมง พริ้งได้เริ่มทำงานหลายๆที่ก่อนที่จะเข้ามาในมูลนิธิไทยวิลเลจ และหลังจากนั้นพริ้งเริ่มเข้าคุยกับผู้นำในคริสตจักรถึงอนาคตการงาน พริ้งมีความฝันว่าวันหนึ่งจะเปิดร้านเสื้อผ้าของตัวเอง หลังจากได้ยินสิ่งที่พริ้งแบ่งปันทางมูลนิธิไทยวิลเลจก็ส่งพริ้งไปเริ่ม เรียนการออกแบบเสื้อผ้า และในเวลาเดียวกันมูลนิธิไทยวิลเลจให้พริ้งเข้ามาช่วยงานเย็บผ้าช่วยในงาน ของมูลนิธิไทยวิลเลจ พริ้งได้ทำงานสัปดาห์ละห้าวันและเป็นผู้จัดการการตัดเย็บ