Warning: Declaration of bi_BreadCrumbWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/customer/www/thaivillage.org/public_html/wp-content/themes/thaivillage/functions.php on line 0
ผู้ร่วมงานของเรา - Thai Village ThaiThai Village Thai

ผู้ร่วมงานของเรา

กลุ่มคนของเรา : งานฝีมือของเราถูกออกแบบและผลิตโดยผู้หญิงจากหมู่บ้านต่างๆในประเทศไทย, นักศึกษาและสมาชิกอื่นๆในคริสตจักร  แม้ว่าสมาชิกที่ทำงานฝีมืออาจจะมาจากวิถีชีวิตที่แตกต่างกันและมีของประทาน ต่างกันเฉพาะบุคคลแต่พวกเขาก็มาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และการออกแบบ ที่พิเศษด้วยกัน  สมาชิกของเรา  บางคนเป็นนักธุรกิจ  บางคนเป็นเลขา และบางคนก็เป็นชาวนา ส่วนคนอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ก็เป็นผู้รับใช้ในสังคมท้องถิ่นของเขา  พวกเขาสร้างและออกแบบโดยใช้ความสามารถที่พวกเขามีอยู่ พวกเราอยากให้คุณรู้จักพวกเขามากขึ้นโดยผ่านทางประวัติของพวกเขา

หมี

หมี : หมีเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์ที่ช่วยรับใช้ในหลายๆด้าน  เขาช่วยออกแบบและทำเครื่องประดับร่วมถึงของตกแต่งใหม่ๆให้ Thai Village ปัจจุบันหมีทำงานเป็นบาริสต้าร์ในร้านกาแฟ By Grace Coffee ซึ่งเป็นพันธกิจอย่างหนึ่งของคริสตจักร  ร่วมถึงการเป็นผู้นำนมัสการในวันอาทิตย์, สอนรวี , และเป็นนำกิจกรรมในการประกาศในที่ต่างๆในเชียงใหม่ เขาบอกว่า “แม้ว่าเราไม่สามารถรับใช้เต็มเวลาได้แต่ทุกสิ่งที่เรากระทำก็เป็นการรับใช้ พระเจ้า  ยอห์น 6:29”

พริ้ง

พริ้ง: พริ้งเติบโตในหมู่บ้านบนดอยสุเทพ เชียงใหม่ พริ้งได้เข้ามาเรียนด้านการเย็บผ้าในวิทยาลัยอาชีวะศึกษา หลังจากจบที่นั้นพริ้งก็เริ่งหางานทำ งานส่วนใหญ่จะเป็นงานในโรงงานที่ต้องใช้เวลาทำงานหลายชั่วโมง พริ้งได้เริ่มทำงานหลายๆที่ก่อนที่จะเข้ามาในมูลนิธิไทยวิลเลจ และหลังจากนั้นพริ้งเริ่มเข้าคุยกับผู้นำในคริสตจักรถึงอนาคตการงาน พริ้งมีความฝันว่าวันหนึ่งจะเปิดร้านเสื้อผ้าของตัวเอง หลังจากได้ยินสิ่งที่พริ้งแบ่งปันทางมูลนิธิไทยวิลเลจก็ส่งพริ้งไปเริ่ม เรียนการออกแบบเสื้อผ้า และในเวลาเดียวกันมูลนิธิไทยวิลเลจให้พริ้งเข้ามาช่วยงานเย็บผ้าช่วยในงาน ของมูลนิธิไทยวิลเลจ พริ้งได้ทำงานสัปดาห์ละห้าวันและเรียนออกแบบในช่วงเย็น

เจด

เจด : เจดเติบโตที่ภาคใต้และอยู่ในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธและตอนนี้รับใช้อยู่ ในคริสตจักรพระสัญญาลูเธอรั่นโดยเป็นเลขาของคริสตจักร เธอเป็นคริสเตียนหลังจากกลุ่มนักศึกษาอเมริกาเข้ามาประกาศโดยสอนภาษาอังกฤษ ในช่วงระหว่างที่เธอเรียนในมหาลัยปีสุดท้ายที่มหาวิยาลัยพายัพเชียงใหม่ ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าก็ได้สอนเธอหลายสิ่งและใช้เธอเสมือนหนึ่งนักอธิษฐานและ เป็นพระพรสำหรับหลายคนในคริสตจักร เธอช่วยแปลวิชาพระคัมภีร์จากภาษาอังกฤษเป็นไทย  เธอช่วยดูแลและสอนรวีเด็กๆบ้านรวมใจและช่วยออกแบบเครื่อประดับต่างๆสำหรับ งานฝีมือด้วย

ปู

ปู : ปูเติบโตในจังหวัดน่านซึ้งอยู่ใกล้ๆกับชายแดนประเทศลาว ตอนนี้เธอเป็นภรรยาของผู้ประกาศคนหนึ่งในคริสตจักรม้งบ้านเก้า ปูเป็นช่างเย็บผ้าที่เก่งมากถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะมีลูกสองคนแล้วแต่เธอก็ยัง หาเวลาเย็บผ้าของ มูลนิธิไทยวิลเลจด้วย ปูยังช่วยกลุ่มสตรีม้งในการเย็บปักถักร้อยในหมู่บ้านของเธอด้วย  ปูเป็นคนที่มีความเป็นนักธุรกิจภายในตัว เธอหาวิธีการใหม่ๆสำหรับปรับปรุงผลิตภัณฑ์และตอนนี้เธอก็กำลังคิดที่จะทำ พันธกิจเล็กๆซึ่งเป็นของเธอเองในหมู่บ้านของเธอ

วาณี

วาณี : วาณีเป็นสมาชิกคริสตจักรลูเธอรั่นอยู่ภาคเหนือของไทย  เธอเป็นเจ้าหน้าที่หรือไกด์นำเที่ยวและเธอก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและ ประเพณี วาณีเชื่อพระเจ้าในมหาลัยและเป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวของเธอ พ่อของเธอเป็นพระของศาสนาพุทธ วาณีชอบทำอาหาร เธอเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และเข้าสังคมกับคนอื่นๆได้ง่าย  ตอนนี้เธอกำลังช่วยทำบัตรอวยพรและช่วยเย็บผ้าให้กับมูลนิธิไทยวิลเลจ เธอบอกว่า “เธอมีความสุขมากเวลาที่เธอได้อยู่กับเพื่อนๆที่คริสตจักร”